Markhumle

For informasjon om markhumle henviser jeg til Artsdatabanken

De fleste bildene kan zoomes ved høyreklikk > åpne i ny fane > direkte klikk i bildet.

Bombus pratorum
Markhumle
På Havstein