Jordgjøkhumle, Bombus bohemicus

For informasjon om jordgjøkhumle henviser jeg til Artsdatabanken På bildene er det både veps, jordhumle og flue

De fleste bildene kan zoomes ved høyreklikk > åpne i ny fane > direkte klikk i bildet.


Jordgjøkhumle,veps

Jordgjøkhumle,veps,jordhumle, flue

Havstein, løvskog