Åkerhumle, Bombus pascuorum

For informasjon om åkerhumle henviser jeg til Artsdatabanken På det ene bildet ble det også med ei jordhumle.De tre Lade-bildene er samme humla. Når jeg forstørrer det siste ser jeg at den har gul
stuss. Når jeg så bildene trodde jeg først det var en trehumle, men det var det altså ikke.
Underarten smithianus har mye gult på underkroppen, den finnes en del av i Trondheimsområdet, selv om vi ligger sør for polarsirkelen. I nederste tabell.

De fleste bildene kan zoomes ved høyreklikk > åpne i ny fane > direkte klikk i bildet.


Havstein

Havstein

Havstein, undersiden vises godt

Havstein

Havstein

Havstein

Havstein

Havstein

på Lade

På Lade

På Lade

Rotvoll

Stokkøya

Stokkøya

Stokkøya

Stokkøya

Stokkøya

Stokkøya

Underarten Smithianus?


Havstein

Ved Havstein

Ved Havstein

Ved Havstein

Ved Havstein

Stokkøya

Stokkøya

Stokkøya